Nova era interneta i medija otvorila je i nove velike mogućnosti za poslovanje

Osim dijeljenja privatnih slika svog rođendana, sada lako možete doći i do potencijalnih klijanata za posao kojim se bavite. Najvažnije karakteristke digitalnih medija su brzina i lakoća prenosa informacija.

Šta je digitalni marketing?

Digitalni marketing je termin koji se odnosi na ciljani i interaktivni marketing proizvoda ili usluga koji koristi internet tehnologije i čiji je uticaj mjerljiv.

 

Za razliku od tradicionalnog marketinga koji je imao prilično ogračničen doseg i dostupnost kupaca, digitalni marketing putem online formi oglašavanja postiže sve ciljeve markatinga u poslovanju.

 

Tradicionalni marketing

Digitalni marketing

Jednosmjerna komunikacija bez mogućnosti mjerenja reakcije kupaca na proizvode i usluge.

Dvosmjerna komunikacije putem koje kupac može podijeliti svoje impresije, komentare i reakcije.

Priprema i pokretanje kampanje zahtijeva više vremena.

Mogućnost brzog kreiranje online kampanje i promjene u njenom razvoju uz dostupne digitalne alate.

 

Manja mogućnost targetiranja ciljnih grupa i kupaca proizvoda i usluga do kojih dopire kampanja.

Visoka preciznost targetiranja specifične publike i kontaktiranje kupaca putem web alata.

Efikasnot kampanje je teško izmjeriti.

Analtički alati daju mogućnost mjerenja efekata i prilagođavanje u realnom vremenu.

 

 

Marketing internet medija

Ovaj metod digitalnog marketing predstavlja način generisanja posjeta web stranici, privlačenja pratilaca i kupaca putem najpopularnijih društvenig mreža kao što su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn itd.

Mediji društevnih mreža su postali najpopularniji za ljude širom svijetu koji vole komunikaciju i dijelenje svojih ličnih trenutaka, poslovnih ideja, prijedloga i interakciju sa drugima.

Stranice društvenih mreža vam omogućavaju dijeljenje isključivo sadržaja po vašem izboru i sa publikom koju vi odaberete.

Sve veći uticaj interneta kao medija doveo je i do ideja i stvaranja online kompanija koje se mogu otvoriti na namjenskim platformama kao što su Ebay, Amazon itd.

Ipak, glavni izazov je bio pronalaženje kupaca. Postoje različiti načini koji omućavaju vidljivost u rezultatima pretraga na Google-u i drugim pretraživačima, ali je potrebno vrijeme za postizanja visokog ranga u rezulatitma pretrage u odnosu na etablirane konkuretne.

 

Kako do postati vidljiv?

Oglašavanje i kampanje na društvenim mrežama su odlično rješenje koje će pravilnim pristupom i metodatama, korišćenjem tehnika za kreiranje sadržaja, vizuelne prepoznatiljivosti i komunikacije prema biranoj publici učiniti da postane vidljivi i prepoznatljivi.

IDEV It Solutions & Services vam nudi mogućnost da iskoristite sve potencijale digitalnog marketinga i unaprijedite svoje poslovanje uz korišćenje najsavremenijih alata i metoda u poslovne svrhe.

Imate ideju?

Zakažite sastanak sa nama.